The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Το Ραελιανό Κίνημα

Tagalog e-books [ Tagalog e-books ]

 facebook  google ReTweet

Ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng siyensya - Manga Tagalog

"Ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng siyensya"
Ang aklat na komiks na ito ay batay sa aklat; "Disenyo ng Matalino - Mensahe
mula sa mga Designer"
("Intelligent Design - Message from the Designers")
Έγγκριση: Rael
Μέγεθος αρχείου: 2,34 MB
Λήψεις: 1679